Potpore u poljoprivredi tijekom 2019. godine

 Capture poljoprivreda min

Općinsko vijeće Općine Hrvatska Dubica na sjednici održanoj 19. prosinca 2018. godine, donijelo je Program potpora u poljoprivredi tijekom 2019. godine, s ciljem unaprjeđenja poljoprivredne djelatnosti na području Općine Hrvatska Dubica. Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz proračuna općine. 

Općina Hrvatska Dubica, tijekom 2019. godine, dodjeljivat će potpore za sljedeće aktivnosti:

  1. Potpora voćarskoj proizvodnji -  OBRAZAC ZAHTJEVA
  2. Potpora stočarskoj proizvodnji - OBRAZAC ZAHTJEVA
  3. Potpora povrtlarskoj i cvjećarskoj proizvodnji - OBRAZAC ZAHTJEVA
  4. Potpora ekološke proizvodnje - OBRAZAC ZAHTJEVA
  5. Potpora pri kupnji nove mehanizacije - OBRAZAC ZAHTJEVA 

Korisnik sredstava potpore je OPG s prebivalištem na području Općine Hrv. Dubica upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ako se ulaganje obavlja na području naše općine i ako podnositelj zahtjeva nema dugovanja prema Općini Hrvatska Dubica.

 1. Potpora voćarskoj proizvodnji odobravat će se za:

2. Potpora stočarskoj proizvodnji odobravat će se za:

3. Potpora povrtlarskoj i cvjećarskoj proizvodnji odobravat će se za:

4. Potpora ekološke prozvodnje odobravat će se za: 

5. Potpora pri kupnji nove mehanizacije odobravat će se za:

Maksimalan iznos potpore po korisniku je 30% iznosa računa, a maksimalan iznos poticaja koji jedan korisnik može ostvariti je 8.000,00 kuna. Za korisnike potpora koji su u sustavu PDV-a, troškovi PDV-a nisu  prihvatljivi za odobravanje potpore. Podnositelji zahtjeva mogu podnijeti zahtjeve za dodjelu različitih potpora, a najviši iznos poticaja iz proračuna općine kojeg korisnik potpore može ostvariti po svim osnovama je 10.000,00 kuna. Općinski poticaj može se ostvariti samo jednom godišnje, a isplaćuje se jednokratno.

Zahtjevi za subvenciju dostavljaju se na propisanom obrascu, koji možete skinuti u tekstu iznad ili u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Hrvatska Dubica. Nepotpuna dokumentacija se neće razmatrati. 

Ispis


DMC Firewall is a Joomla Security extension!